Vad är kanalisering?

Vad är kanalisering?


När jag kanaliserar upplever jag att jag stänger omvärlden och stannar i ett stilla varande. Där kan jag kommunicera med en djupare intelligens som finns tillgänglig bortom denna begränsade upplevelse av skapelsen..


Att kanalisera är för mig en benämning på en mera närvarande komunikation och kontakt med vårt eget gemensamma inre och därigenom med hela universum. Vi kan välja vart vi riktar vårt fokus eller lämna öppet för vem som vill ta kontakt. 


Det är viktigt att du för att må bra som kanal har kontakt med sanninges ljus, att avsikten är att bli mera sann. När avsikten inte är ren blir budskapen inte rena. 

Med ren menar jag minder påverkan av ego än innan.


Jag blev frälst 2012, det var min första upplysning, Jesus hjärta i mitt hjärta visade mig en medvetandenivå bortom den verklighet jag begränsades av. Det gav mig en riktning, en förståelse att klä av mig filter för att se klarare.

Jesus säger; Jag är sanningen vägen och livet. Det inspirerar mig att vara mera sann, vara livet och gå vägen. Tack 

Olika kanaliseringsverktyg


Det finns många verktyg att använda, nedan listar jag några. Vad alla har gemensamt är att det finns några grundregler för tolkning av inspirationen som på olikavis kommer till oss men det viktigaste är att lita på vad som först kommer till oss, innan vi tänker, det är hjärtats inre kontakt.

 

  • Automatisk skrift
  • Healing
  • Andekontakt
  • Tarot, runor och keromati
  • Transmedium
  • Djurkommunikati0n
  • Konst, poesi, musik och dans


Det finns många fler verktyg, endast fantasin sätter gränser.

Den vågrörelse som man kallar inspiration i konstens värld, den vågrörelsen finns med oss konstant. Det är den vågrörelsen som utgår från en högre intelligens, en högre kärlek, en högre medvetandenivå, en Allsmäktig och som skapat hela universum. 

Den vågrörelsen har ingen form förrän vi tolkar den. Påså vis är vi alla medskapare i detta universum, vi kan säga att vi är som ett filter och energin går genom oss och så skapar vi vårt liv enligt vårt medvetande. Detta sker kollektivt, dvs gemensamt med andra med samma frekvens medvetandenivå.


Vi kan om vi vill ha nya möjligheter, fler möjligheter eller endast befria oss från gamla mönster och system, roller och draman byta filter.


För att byta filter behöver vi ha ett nytt att byta till. Att kanalisera handlar för mig om att stänga av tankens filter för en stund och låta inspirationen vägleda mig till att skapa ett nytt filter med som släpper igenom mer livskraft, gudomlig inspiration och en större värlsduppfattning. 


För att möjliggöra en större världsbild behöver vi minska motståndet till vad som händer vad det än är, tillåta allt att vara och bli som det blir och ha tillit till att allt är som det skla vara. Mina texter handlar ofta om just detta kapitel. 

Automatisk skrift


Att skriva Automatisk skrift är för mig som att låta hjärtats djupare vågor föra pennan till skrift.


Det är inte ovanligt att man med tiden blir medveten om vad man skriver då hjärnans aktivitet lugnas och läser av hjärtats vågor. Tolkar dessa i ord eller når en vetskap om en djupare nivå, eller högre dimension.

Kanalisering från högre dimensioner


Källan i mig, djupare medvetande

Att stänga av yttre energipåverkan och fokusera på hjärtats viskande inspirerande vibration är vägen till kontakt med högre nivåer av intelligens.


Änglar, Guider, Rymdvarelser

Vårt tredje öga låter oss se andra dimensioner av skapelsen eller hologrammet, hur vi väljer att se det. Där kan Änglar, Guider och Rymdvarelser ta kontakt. Dessa är lika verkliga som fysiksa människor men arbetar i andra dimensioner. Dimensioner som våra ögon vanligtvis inte är programerade för att se med blotta ögat.


Kanalisering från andevärlden
I andevärlden kan vi syfta på olika saker. Här syftar jag på själar som har haft kropp och lämnat kroppen.


På samma sätt som vi kommunicerar med Änglar eller högre jag kan vi med vår intension öpnna oss för andekontakt. Detta för att hjälpa energier som behöver gå vidare, förmedla budskap som inte hunnit komma fram innan kontakten brutits eller en helt personlig anledning. Allt som en gång har existerat eller kommer att existera går att nå i nuet, i varandet.

Kanalisering från dåtid/framtidAlla tider finns tillgängliga i nuet då tid endast existerar i Alltet, Skapelsen. Vi har en linjär tidslinje i vår upplevelse av livet och kan på så vis uppleva att vi föds lever och dör.


Bortom världen, i Intet, finns endast stillhet och det finns ingenstans att färdas. Allt finns i ett tillstånd av stillhet. Begynnelsen, skapelsen, alla tider, födelse och död är samtidigt.


Om vi så bara kan stilla oss för en sekund är det tillräckligt för att hämta införmation från andra tider.